Kategoriler
 
Eser Adı KAPİTALİZMİN GELECEĞİ  
Yazar / Yazarlar Jean-Luc Gréau
Çeviren Işık Ergüden
ISBN 978-975-298-313-7
Sayfa Sayısı 232
Boyut 135 x 210
Fiyat 5,00 TL
 
Kapitalizm dünya çapında bir entegrasyon düşü kurarken bir taraftan patlak veren eşi görülmemiş skandallar, bir taraftan da bu ukdenin sadece uluslararası para piyasalarıyla sınırlı bir tahakküm rejimine evrilmesi, insanoğlunu tarihsel bir sınır deneyiminin eşiğine getirdi. Tüm kurucu prensiplerinin tersi yönde işleyen kapitalizm, yağmaladığı yardım fonlarından finanse ettiği köktenci eğilimlere dek dünya çapında yaşanan altüst oluşun her veçhesinde karşımıza çıkıyor. Tüm bu çıkışsızlıkları ayrıntılarıyla gözler önüne seren Gréau, büyük bölgesel pazarların yaratılması, işverenlerle çalışanlar arasında efektif bir yardımlaşmayı öngören sözleşmesel düzenlemeler ve varlık sebebini yitiren borsaların tümüyle işlevsizleştirilmesi gibi savlarla bu anomaliyi ortadan kaldıracak bir çerçeve öneriyor. Kapitalizmin yirmi birinci yüzyıldaki akıbetini irdeleyen, teknik olduğu kadar toplumsal ve özgeci bir soruşturma.
 
KapitalizminGelecegi.jpg
JEAN-LUC GREAU (1943)

Cezayir'de doğan Gréau, Fransa'nın önde gelen iktisat tarihçilerinden ve düşünürlerinden biridir. Montpeller Üniversitesi'nde iktisat eğitimi gören Gréau, MEDEF diye bilinen ve Fransız işverenleri tarafından oluşturulan bir ortak inisiyatifin yöneticiliğini 1969'dan 2004 yılına dek yürütmüştür. Le capitilisme malade de sa finance (1998) başlıklı eseriyle geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Halen çeşitli ticari işletmelere ve araştırma kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.


İçindekiler

Teşekkür

1. Kapitalizm Hala Yaşayabilir mi?
İşverenin İşlevinde Yeni Şafak
Sınıf Mücadelesinin Alacakaranlığı
Kaotik ve Çılgın Bir Kapitalim
Amerikan Tarzı Kapitalizm Ayakta Kalabilir mi?
Sistemin Maddi Çelişkileri
Amerika Birleşik Devletleri Dünyanın Sorunudur
Kapitalizmi Rasyonelleştirmek

2. Amerikan Anormalliği
Amerikalılar Nasıl Borçlanıyor?
Amerikalıların Borcu, Amerika'nın Borcu
Amerikan Anormalliğinin Ortaya Koyduğu Şey

3. Ücret Deflasyonu
Klasik Bir Deflasyon Örneği: 1990'lı Yılların Japon Deflasyonu
Klasik Deflasyon Nasıl Doğar?
Klasik Deflasyon Geri mi Dönüyor?
Çin ve Hint Uyandığında
Batılı İşletmelerin "Ulussuzlaşması"
Dünya Çapında Serbest-Mübadelenin Sahte Argümanları
Ücret Deflasyonu, Katma Değer Deflasyonu

4. Başsız Sermayeler
İngiliz Küreselleşmesi
Yarını Olmayan Deneyimler
Eşi Benzeri Olmayan Bir Deneyim
Doların Ayrıcalığı
Asya Krizi, Mali Kapitalizmin Krizi
Sermaye Hareketlerini Vergilendirmeli mi?
"Latin-Amerika" Ülkeleri Niçin Kendi Borçlarına Mahkumdur?
Borçtan Haraca

5. Borsalar Hala Bir İşe Yarıyor mu?
Seksenli Yıllar Boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin Aşırı Büyümesi
Kotalandırılmış İşletmeler Nasıl Aşırı-Borçlanmaktadır?
Kotalandırılmış İşletmeler Nasıl Sermayesizleşiyor?
Kapalı Bir Sistemin Çelişkileri
Borsaların Mali İşlevinin Kökünün Kazınması
Kapitalist Bir İşletme Nedir?
Tüzel Kişilik Sahibi İşletme
İşletme ile Sermaye Arasındaki İlişkiye Dair İki Antagonist Bakış açısı
Hissedarlar Gerçekte Ne İşe Yarıyor?

6. Kapitalizmi Rasyonelleştirmek
Korumacılık ve Rekabet
Ortak Bölgesel Pazarlar
Dünya Çapında Bir Rekabet Örgütü
Dalgalanan Kambiyoların Handikabı
Bretton Woods İkilemi
Dolar-Sonrası Dönemi Hazırlamak
Ölçü Birimi Çözümü
Yeni Bir Uluslararası Borç Rejimi
Uluslararası Para Fonu'nun Yeni Giysileri
Büyümenin Engeli: Çağdaş Borsa
Bir Viktorya Dönemi Kurumundan Kopmak
Kitlesel Tasarruf Şirketi
Sermaye-İşletme İşbirliği
Öz Fonlar Pazarını Yeniden Yaratmak

7. Büyük Dönüşüm ve Büyük Yanılsama
Büyük Dönüşüm
Büyük Yanılsama

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET