Kategoriler
 
Eser Adı KÜRESELLEŞME SORGULANIYOR   4. BASKI
Yazar / Yazarlar Paul Hirst Thompson Grahame
Çeviren Çağla Erden, Elif Yücel
ISBN 978-975-7501-37-9
Sayfa Sayısı 264
Boyut 135 x 210
Fiyat 17,59 TL
 
Hirst ile Thompson, uluslararası ekonominin durumunu, yarattıkları politik sonuçları, gelecekte alabilecekleri olası görünümleri değerlendiriyor; uluslararası süreçler ile ulusal ekonomi politikaları arasındaki karşılıklı ilişkileri inceliyor. Küreselleşme teorilerini de eleştiren Hirst ile Thompson, bu kitapta, hem ulusal ekonomileri sarsmayacak hem de uluslararası denetime yönelik stratejilerin geliştirilmesine engel olmayacak yönetişim mekanizmaları kurmanın mümkün olduğu iddiasını temellendiriyor.
 
küresellesme.jpg
PAUL HIRST ve THOMPSON GRAHAME

Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Govermance’ın yazarı olan Paul Hirst Birkbeck Koleji’nde toplum kuramı profesörüdür; Grahame Thompson Açık Üniversite’de ekonomi dersleri vermektedir, çeşitli dergilerde yayımlanan yazılarının yanı sıra The Economic Emergence of a New Europe? adlı çalışmasıyla da tanınmaktadır.


İçindekiler

- Önsöz Küreselleşme: Sıkça Sorulan On Soru ve Bazı Şaşırtıcı Cevaplar

1. Giriş: Küreselleşme-Gerekli bir Mit mi?
- Uluslararası Ekonomi Modelleri
- Tartışmanın Ana Hatları
- Kitabın yapısı

2. Küreselleşme ve Uluslararası Ekonomi Tarihi
- Çokuluslu Şirketler, Ulusötesi Şirketler ve Uluslararası İş Dünyası
- Ticaret ve Uluslararası Bütünleşme
- Göç ve Uluslararası Emek Piyasası
- Uluslararası Sistemin Göreli Açıklığı ve Bağımlılığı
- Uluslararası Para ve Kambiyo Rejimleri
- Açıklık ve Bütünleşme: Ölçüt Ne?
- Uluslararası Finansal Faaliyetlerdeki Son Gelişmeler
- Genel Görünüm: Tarihçe ve Bugünkü Durum
- Sonuç

3. Ticaret, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Uluslararası Eşitsizlik
- 1990’ların Başlarında Çokuluslu Şirketler
- Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırımın Temel Özellikleri
- Doğrudan Yabancı Yatırım Akış ve Stoklarının Modelleri ve Çokuluslu Şirketlerin İşleyişi
- Üçlü Güç ve Etki
- Doğrudan Yabancı Yatırım, Ticaret ve Gelir Eşitsizlikleri
- Yeni Dünya Yatırım Düzeninin Yönetişim Sorunları

4. Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşme Tezi
- Mevcut Yaklaşım
- Karşılaştırmalı 1987 Sonuçları
- 1992-93 Veri Seti Analizi
- Karşılaştırmalar ve Sonuçları

5. Ekonomik Geri Kalmışlık ve Gelecekteki Zenginlik: Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Küreselleşme
- Tarihsel Perspektifte İvmelendirilmiş Kalkınma
- İyimser Görüş ve Sınırları
- Kötümser Görüş ve Sınırları

6. Genel Olarak Ekonomik Yönetişim Konuları
- Dünya Piyasalarının Yönetişimi
- Uluslararası Finansal Yönetişimin Belirli Yönleri
- Ulusal Ekonomik Yönetişim
- Bölgesel Ekonomik Yönetişim

7. Bir Ticaret Bloku Olarak Avrupa Birliği
- Politik Bir Varlık Olarak Avrupa Birliği
- Avrupa’da Merkezcil ve Merkezkaç Güçler
- Parasal Birlik Meselesi
- Ayrışan Bölgesel Ekonomik Performanslar Sorunu
- Kıtasal Keynesçilik
- Politik İşbirliği Sorunları ve Bütünleşmenin Sınırları
- Avrupa’daki Bölgesel Ekonomik Yönetişimin Rolü

8. Küreselleşme, Yönetişim ve Ulus-devlet
- Ulusal Egemenliğin Yükselişi
- Küreselleşmenin Politik Retoriği
- Ulus-Devletin Değişen Kapasitesi
- Yönetişim ve Dünya Ekonomisi
- Yeni Egemenlik
- Ulus-Devletler ve Hukukun Üstünlüğü

9. Sonuç

- Ek: Veri Seti Oluşturulması
- Notlar
- İlgili Kaynaklar
- Kaynakça
- Dizin
 
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET