Kategoriler
 
Eser Adı İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ   2. BASKI
Yazar / Yazarlar E. K. Hunt
Çeviren Müfit Günay
ISBN 978-975-298-171-2
Sayfa Sayısı 640
Boyut 135 x 210
Fiyat 38,89 TL
 
İktisat incelemeleri alanında artık bir klasik olarak kabul gören bu yapıt, iktisadi düşüncenin izlediği evrimi insanlık tarihindeki tüm devrimsel gelişmelerin dikkate alındığı bir arka planın bütünlüğü içinde irdeliyor. Bir başka deyişle, bu alandaki tüm gelişme aşamalarının kuramsal, uygulamaya dönük, toplumsal ve ahlaki tartışmalar çerçevesinde biçimlendiği bir izleği ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. İktisadi düşünce tarihi bağlamındaki tüm dinamiklerin tekil sorunlara ve özgül koşullara getirilmiş yanıtlardan ibaret olduğunu öneren E. K. Hunt, Aydınlanma’dan günümüze uzanan bir tarih aralığında kotardığı derinlikli ve deneye dayalı bir çözümlemeyle görkemli bir yapıta imza atıyor.
 
iktisadikapfilm.jpg

E. K. HUNT

E. K. Hunt, Utah Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Çalıştığı beş ayrı üniversitede hem verdiği dersler hem de yaptığı araştırmalarla sayısız ödül kazanmıştır. Araştırmalarını İktisadi Düşünce Tarihi, Marksçı İktisat Kuramı ve Kuramsal Refah Ekonomisi alanlarında yoğunlaştıran Hunt, çeşitli kitapların ve pek çok bilimsel makalenin de yazarıdır.

 


İçindekiler

Sunuş
Önsöz
Teşekkür 

 1. Giriş
 2. Adam Smith’den Önce İktisadi Fikirler
 3. Adam Smith
 4. Thomas Robert Malthus
 5. Davis Ricardo
 6. Usçu Öznelcilik: Bentham, Say ve Senior İktisadı
 7. Yoksulların Siyasal Ekonomisi: William Thompson ve Thomas Hodgskin’in Fikirleri
 8. Eklektik Faydacılığa Karşı Katkısız Faydacılık: Bastiat ve Mill’in Yazıları
 9. Karl Marks
 10. Faydacılığın Zaferi: Jevons, Menger ve Walras İktisadı
 11. Neo- klasik Firma ve Gelir Bölüşümü Kuramları: Marshall, Clark ve Böhm-Bawerk’in Yazıları
 12. Thorstein Veblen
 13. Emperyalizm Kuramları: Hobson, Luxemburg ve Lenin’in Yazıları
 14. Görünmez Elin Tamamlanması, Kutsanması ve Yok Olması: Neo- klasik Refah İktisadı
 15. Neo- klasik İdeoloji ve Kendiliğinden Ayarlanan Piyasa Masalı: John Maynard Keynes’in Yazıları
 16. Ölçülebilir Sermaye Verimliliği Masalının Son Bulması: Sraffa’nın Yazıları
 17. Çağdaş İktisat I: Ortodoksinin Çatallaşması
 18. Çağdaş İktisat II: Kurumsallaşma ve Post- Keynesçilik
 19. Çağdaş İktisat III: Eleştirel Siyasal İktisadın Yeniden Canlanması

İsim Dizini

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET